Cysylltu

Home » Amdanomi » Cysylltu

Angen cysylltu â ni?

Ffoniwch ni drwy’r wybodaeth gyswllt isod neu defnyddiwch y ffurflen ymholiadau ar-lein.

Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan

 • Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan, Cwm Elan, Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5HP
 • Ebrill – Hydref 9y.b. – 5y.p., Tachwedd – Mawrth 10y.b. – 4y.p.
 • 01597 810880
 • rangers.elan@dwrcymru.com

Ymddiriedolaeth Cwm Elan

 • Swyddfa Stad Elan, Pentref Elan, Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5HP
 • 9y.b. – 5y.p. o ddydd Llun i ddydd Sadwrn
 • 01597 810449
 • info@elanvalleytrust.org

Tŷ Penbont

 • Tŷ Penbont, Pentref Elan, Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5HS
 • 10y.b. – 6y.p. haf
  10y.b. – 4y.p. gaeaf
 • 01597 811515
 • info@penbonthouse.co.uk

Dilynwch ymlaen

Byddem wrth ein bodd i bob un o’n hymwelwyr rannu eu profiadau a lluniau o’r awyr dywyll. Rhannwch eich lluniau gyda ni ar instagram gan ddefnyddio’r hashnod #ElanValley