Hanes

Home » Treftadaeth » Hanes

Wrth i chi fwynhau llonyddwch a thawelwch Cwm Elan mae’n anodd dychmychu fod ganddo hanes mor hir ac amrwyiol. 4,000 o flynyddoedd yn ôl gwnaeth pobl Oes y Cerrig eu cartrefi yn y fforestydd derw, bedw a chyll. Daeth y Celtiaid a’r Rhufeiniaid i’w dilyn. Yn ddiweddarach mwynwyd adnoddau Elan. Erbyn hyn mae argaeau a chronfeydd dŵr Elan yn darparu dŵr ar gyfer poblogaethau arwyddocaol.