Swyddi

Home » Amdanomi » Swyddi

Bugail a Gweithiwr Ystâd

Rydym yn chwilio am Fugail a Gweithiwr Ystâd brwdfrydig, sy’n gallu rheoli da byw ar fferm yn yr ucheldir a chyflawni ystod o dasgiau cynnal a chadw cyffredinol ar yr ystâd.

Fe fyddwch yn gyfrifol am fugeilio o ddydd i ddydd ar un o’n tyddynnod yn y bryniau, a gweithio fel rhan o dîm ehangach yn cefnogi mentrau da byw eraill gan wneud ystod o dasgiau cynnal a chadw ar yr ystâd.


Disgrifiad Swydd

Glanhawr

Rydym yn chwilio am berson cyfeillgar a gweithgar i ymuno â’n tîm prysur fel glanhawr ar gyfer ein gwahanol letyau gwyliau o fewn Cwm Elan. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys glanhau Cwm Clyd yn ystod dyddiau’r wythnos, sy’n gyleuster llety grŵp gyda chyfanswm o 21 o welyau. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi os bydd angen glanhau yn ein llety gwyliau hunanarlwyo a fydd yn cynnwys gwneud gwelyau. Mae’r rôl hon yn gallu gweithio o gwmpas oriau ysgol.

Gan fod hon yn swydd liniaru, bydd oriau o waith yn dibynnu ar reidrwydd ac efallai y cysylltir â chi ar fyr rybudd.

Mae’n hanfodol bod gennych gar gan fod yr eiddo wedi’u lleoli mewn ardaloedd anghysbell o Ystâd Elan.

Mae profiad yn fanteisiol ond ddim yn angenrheidiol oherwydd bydd hyfforddiant yn cael ei roi.

Efallai y bydd yn rhaid i chi weithio rhai oriau yn ystod penwythnosau. Mae’r swydd gan amlaf yn ystod boreau gyda thâl achlysurol uwchben isafswm cyflog.

Staff Gweini

Rydym yn chwilio am berson cyfeillgar a gweithgar i ymuno â’n tîm bywiog yn Nhŷ Penbont yng Nghwm Elan.

Hyd at £11.26 yr awr.

Fe fydd dyletswyddau’n cynnwys gweini byrddau, paratoi diodydd, golchi llestri a glanhau. Mae agwedd gadarnhaol, parodrwydd i weithio fel rhan o dîm ac ymrwymiad i wasanaeth ardderchog i gwsmeriaid yn hanfodol.

Dim profiad angenrheidiol gan y bydd hyfforddiant yn cael ei roi ond mae’n fanteisiol.

Amseroedd dydd yn unig.

Cliciwch yma i ymgeisio.

Cynorthwy-ydd Cegin

Rydym yn chwilio am rywun sy’n ddibynadwy ac yn gallu ffitio i mewn i’n tîm hapus a gweithgar, yn ddelfrydol gyda rhywfaint o brofiad yn y gegin, i gynorthwyo yn y gegin i wneud paninis a salad, yn ogystal â pharatoi llysiau.

Hyd at £11.75 yr awr yn ogystal.

Does dim angen profiad, ond rhaid i chi fod yn rhywun sy’n hapus i ddilyn cyfeiriad, cyfarwyddiadau a dysgu.

Mathau o Swyddi: Rhan amser, Cytundeb dim oriau.

Oriau rhan-amser: 8 – 24 yr wythnos.

Cliciwch yma i ymgeisio.