Hen Dŷ

Hen Dŷ

Rhan uchaf Tŷ Hir Llannerch y Cawr yw Hen Dŷ, adeilad rhestredig Gradd II* sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar bymtheg.  Adnewyddwyd yr adeilad ym 1999 gan gadw nifer o’r nodweddion traddodiadol, ac erbyn hyn mae’n cael ei ddefnyddio fel dau uned hunan arlwyol, yr Uchaf – Hen Dŷ a’r Isaf – Y Beudy. 

Lleolir Tŷ Hir Llannerch y Cawr ger gronfa ddŵr Dôl y Mynach yng Nghwm Claerwen gyda mynediad hawdd i brif ffordd Cwm Claerwen.  Mae’r adeilad 7 milltir tu allan i dref Rhaeadr a thua 4.5 milltir o Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan.

Yn hanesyddol mi fuasai pobl wedi byw yn rhan Hen Dŷ o’r Tŷ Hir ac mae’n cynnwys lloriau fflagenni dilys, lle tân agored llydan, nenfydau â thrawstiau, grisiau cerrig (anwastad) dirdroad* a hyd yn oed ystlumod yn y to!

*Noder bod y lloriau yn anwastad oherwydd y lloriau anwastad a’r grisiau dirdroadol nid yw’r adeilad hwn yn addas ar gyfer yr eiddil neu phlant ifanc.

Nid yw’r eiddo wedi’i gysylltu â’r grid ac mae’n cael ei weithredu gan generadur. Nid yw’r eiddo wedi’i gysylltu â’r grid ac mae’n cael ei weithredu gan generadur. Nid oes signal ffôn na WiFi yn yr eiddo, sy’n caniatáu i chi gymryd seibiant o dynnu sylw ac ymlacio.

Llety

 • Cysgu: 4-6
 • Ystafelloedd gwely: 1 dwbl, 1 dau wely, ac yn ychwanegol soffa-wely i ddau berson i lawr y grisiau
 • Ystafelloedd ymolchi: 2
 • Ystafelloedd eraill: Cegin, ystafell fyw/fwyta agored fawr
 • Addas i blant: Dim
 • Addas ar gyfer anifeiliaid anwes

Cyfleusterau

 • Bath
 • Cawod
 • Peiriant golchi
 • Oergell
 • Rhiwgell
 • TV a sianeli Freeview
 • DVD
 • Mae gwres yn cael ei gynnwys
 • Mae trydan (drwy eneradur) yn cael ei gynnwys
 • Darperir lliain a thywelion
 • Darperir coed tân
 • Safle picnic
 • Yr ardd gaeëdig
 • Cot teithio a chadair uchel
 • Ffôn talu

Cost

Am fanylion ac ymholiadau am gyfnodau byr, cysylltwch â Swyddfa’r Ystad 01597 910449. Diolch.

I weld y tariff ar gyfer Hen Dŷ, defnyddiwch y gostyngiad i lawr i ddewis yr eiddo a chlicio “ewch.”

Archebwch nawr

I archebu defnyddiwch y dewisydd mis uwchben y calendr er mwyn dod o hyd i’ch mis dewisol.  Gosodir yr adeilad o ddydd Gwener hyd ddydd Gwener felly mae’r rhifau amlwg yn dynodi pryd y gall y cyfnod rhentu ddechrau.  Caniateir Arhosiad Byr o ddydd Gwener hyd ddydd Llun a dydd Llun hyd ddydd Gwener a gellir eu bwcio ar-lein.  Os oes unrhyw anhawster ffoniwch ni ar 01597 810449  neu ebostiwch info@elanvalleytrust.org  

Nodwch wrth lanw’r wybodaeth ganlynol eich bod yn caniatáu i’ch data personol gael ei gadw. Cedwir y data ar gyfer gwneud y bwcio ac ni rennir neu ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas arall.

Your widget will appear here.