Archwiliwch Elan

Home » Archwiliwch Elan

Mae Cwm Elan yma i’w fwynhau gan bob un ohonom.

Bob blwyddyn rydym yn croesawu tua hanner miliwn o ymwelwyr, o’r ifanc i’r ifanc eu calon ac yn weithgar iawn, i’r rhai sy’n edrych am orffwys ac ymlacio. Efallai mai dim ond am ychydig oriau y byddwch chi gyda ni ond fe gewch chi ddigon i’ch diddori a bydd yr archwaeth am ymweliad yn ôl; neu efallai eich bod yn aros ar y Stad ei hun neu gerllaw a byddwch yn dal i adael gan edrych ymlaen at y tro nesaf.

Stad Cwm Elan

Wrth i chi anadlu i mewn i dawelwch Cwm Elan, gall fod yn anodd dychmygu mai lle gyda hanes mor hir ac amrywiol yw hwn.

… ond gallwch chi hefyd ddarganfod canrifoedd o straeon. 10,000 o flynyddoedd yn ôl, efallai bod pobl Oes y Cerrig wedi gwneud yr Elan yn gartref iddynt o fewn coedwigoedd derw, bedw a chyll. Roedd y preswylwyr diweddarach yn cynnwys ‘Celtiaid’ o Oes yr Efydd, Prydeinwyr yr Oes Haearn a Rhufeiniaid uchelgeisiol. Denodd adnoddau’r cwm ddiddordebau mwyngloddio yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr ac, yn fwy diweddar, mae’r argaeau a’r cronfeydd dŵr a ddyluniwyd gan beirianwyr Fictoraidd yn parhau i ddarparu dŵr i boblogaethau sylweddol.

Dilynwch ymlaen

Byddem wrth ein bodd i bob un o’n hymwelwyr rannu eu profiadau a lluniau o’r awyr dywyll. Rhannwch eich lluniau gyda ni ar instagram gan ddefnyddio’r hashnod #ElanValley