Cwm Elan Ysblennydd

70 milltir sgwâr o argaeau, cronfeydd dŵr a thirweddau garw Cymru.

Mae digon i’w weld a’i wneud yn yr Elan Mae’r lawer i weld a wneud yng Nghwm Elan. Yn ystod y dydd, archwiliwch y dirwedd arbennig hon ar feic, car neu ar droed. Pan mae’r haul yn machlud a’r nos yn disgyn, edrychwch i fyny mewn rhyfeddod ar y sgidiau sêr.

Dewch i grwydro’r lle hudolus hwn sy’n swatio yng nghanol Mynyddoedd y Cambria yng Nghanolbarth Cymru.

Hysbysfwrdd

TŶ PENBONT
Ar agor 10 – 4pm – Dydd Iau – Dydd Llun

Cinio wedi’i weini tan 2:30pm
Te Prynhawn – Angen rhybudd 24 awr
Te a chacen yn cael ei weini drwy’r dydd

CANOLFAN YMWELWYR
Bydd bwydlen brecwast yn y caffi nawr ar gael tan 11.30, gyda’n bwydlen cinio o 11.30.
Mae gennym opsiynau figan/llysieuol ar bopeth.

  • Drobwynt

    Drobwynt

    22ain Medi 10.30am – 8pm Dros y chwe blynedd diwethaf, mae 14 o artistiaid wedi cymryd rhan mewn rhaglen breswylio, gan fyw mewn bwthyn anghysbell yng Nghwm Elan…

    ARCHEBU NAWR

Awyr Dywyll

Yn 2015, enillodd Ystad Cwm Elan statws Parc Awyr Dywyll Rhyngwladol.

Dysgwch fwy am sut y gallwch chi fwynhau ein awyr dywyll dilychwin…

Dilynwch ymlaen

Byddem wrth ein bodd i bob un o’n hymwelwyr rannu eu profiadau a lluniau o’r awyr dywyll. Rhannwch eich lluniau gyda ni ar instagram gan ddefnyddio’r hashnod #ElanValley