Cwm Elan Ysblennydd

70 milltir sgwâr o argaeau, cronfeydd dŵr a thirweddau garw Cymru.

Mae digon i’w weld a’i wneud yn yr Elan Mae’r lawer i weld a wneud yng Nghwm Elan. Yn ystod y dydd, archwiliwch y dirwedd arbennig hon ar feic, car neu ar droed. Pan mae’r haul yn machlud a’r nos yn disgyn, edrychwch i fyny mewn rhyfeddod ar y sgidiau sêr.

Dewch i grwydro’r lle hudolus hwn sy’n swatio yng nghanol Mynyddoedd y Cambria yng Nghanolbarth Cymru.

Hysbysfwrdd

TŶ PENBONT

Yn anffodus, bydd Tŷ Penbont yn cau a bydd yr Ystafell Te ar gau o 14 Mai 2024

Os oes gennych daleb rhodd, defnyddiwch ef cyn 14 Mai gan na fydd yn ddilys i’w ddefnyddio ar ôl y dyddiad hwnnw.


Ar agor 10 – 4pm – Dydd Iau – Dydd Llun

Cinio wedi’i weini tan 2:30pm
Te Prynhawn – Angen rhybudd 24 awr
Te a chacen yn cael ei weini drwy’r dydd

CANOLFAN YMWELWYR
Bydd bwydlen brecwast yn y caffi nawr ar gael tan 11.30, gyda’n bwydlen cinio o 11.30.
Mae gennym opsiynau figan/llysieuol ar bopeth.

Awyr Dywyll

Yn 2015, enillodd Ystad Cwm Elan statws Parc Awyr Dywyll Rhyngwladol.

Dysgwch fwy am sut y gallwch chi fwynhau ein awyr dywyll dilychwin…

Dilynwch ymlaen

Byddem wrth ein bodd i bob un o’n hymwelwyr rannu eu profiadau a lluniau o’r awyr dywyll. Rhannwch eich lluniau gyda ni ar instagram gan ddefnyddio’r hashnod #ElanValley