Cwm Elan Ysblennydd

70 milltir sgwâr o argaeau, cronfeydd dŵr a thirweddau garw Cymru.

Mae digon i’w weld a’i wneud yn yr Elan Mae’r lawer i weld a wneud yng Nghwm Elan. Yn ystod y dydd, archwiliwch y dirwedd arbennig hon ar feic, car neu ar droed. Pan mae’r haul yn machlud a’r nos yn disgyn, edrychwch i fyny mewn rhyfeddod ar y sgidiau sêr.

Dewch i grwydro’r lle hudolus hwn sy’n swatio yng nghanol Mynyddoedd y Cambria yng Nghanolbarth Cymru.

Hysbysfwrdd

Canolfan Ymwelwyr

Oriau Agor: 10am – 4pm o ddydd Llun i ddydd Sul, Tachwedd i fis Mawrth.

Cofrestrwch i Newyddlen Cwm Elan am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf!

Awyr Dywyll

Yn 2015, enillodd Ystad Cwm Elan statws Parc Awyr Dywyll Rhyngwladol.

Dysgwch fwy am sut y gallwch chi fwynhau ein awyr dywyll dilychwin…

Dilynwch ymlaen

Byddem wrth ein bodd i bob un o’n hymwelwyr rannu eu profiadau a lluniau o’r awyr dywyll. Rhannwch eich lluniau gyda ni ar instagram gan ddefnyddio’r hashnod #ElanValley