Cronfeydd ac Argaeau

Home » Treftadaeth » Cronfeydd ac Argaeau

Cronfeydd ac Argaeau

Adeiladwyd yr argaeau, y cronfeydd dŵr a’r draphont 73 milltir dros gyfnod o gan mlynedd er mwyn darparu cyflenwad o ddŵr glân gwir angenrheidiol i Birmingham.  Roedd yn gamp epig o beirianneg sifil wedi’i leoli o fewn ardal o harddwch a golygfeydd eithriadol.

Heddiw, gall ymwelwyr fwynhau harddwch yr argaeau a’r cronfeydd dŵr sydd hefyd yn gwarchod cynefinoedd naturiol y gwahanol mathau o blanhigion a ffawna.

To find out more about the dams, click the links below.