Fel rhan o gynllun Elan Links rydym wedi datblygu adnodd addysgiadol ar gyfer ysgolion yng Nghymru a Lloegr.  Mae’r adnodd hwn yn cynnwys themâu gwahanol sy’n ymwneud â gorffennol, presennol a dyfodol Elan, gan gynnwys defnydd gynaliadwy o ddŵr, y dyffrynnoedd coll, newid hinsawdd ynghyd â chelf.

Mae’r adnodd traws cwricwla wedi’i anelu at Flynyddoedd 6 a 7 ac yn cynnig cyfleoedd ar gyfer dysgu yn yr awyr agored, yn amgylchedd stepen drws y myfyriwr neu yng Nghwm Elan ei hun.  Mae ar gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim trwy’r cysylltau isod

Lawrlwytho’r Adnodd yn Saesneg

Lawrlwytho’r Adnodd yn Gymraeg

Rydym hefyd yn cynnal nifer o alwadau cyflwyniadol ar gyfer athrawon er mwyn esbonio’r adnoddau, esbonio ein methodoleg, ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am weithio gyda rhain.  Rydym yn cynnig y galwadau hyn trwy Google Meet ar y dyddiadau a’r amseroedd canlynol, fe allwch ddefnyddio’r cyswllt hwn ar gyfer galwad.

Os nad ydy’r amserau neu’r llwyfannau hyn yn gyfleus i chi, cysylltwch â rosie.slay@elanvalley.org.uk i drefnu galwad arall.

Dydd Iau, 12fed o Hydref 3.30-4.30yp

Dydd Mercher, 25ain o Hydref 3.30-4.30yp

Dydd Iau 26ain o Hydref 4-5yh

Dydd Mercher 1af o Dachwedd 3.30-4.30yh

Adnodd Addysgiadol Elan Links

11th Hydref 2023

Fel rhan o gynllun Elan Links rydym wedi datblygu adnodd addysgiadol ar gyfer ysgolion yng Nghymru a Lloegr.  Mae’r adnodd hwn yn cynnwys themâu gwahanol sy’n ymwneud â…