Gweithdy galw heibio, 2 Tachwedd 11-3pm

Pa wrthrychau fydd yn dweud wrth bobl yn y dyfodol pwy ydych chi? Yn y gweithdy ymarferol hwn a ysbrydolwyd gan archaeoleg yn yr ardal, byddwn yn defnyddio clai i gerflunio gwrthrychau sy’n bwysig i ni – gan ddychmygu sut y gellir eu darganfod filoedd o flynyddoedd o nawr.

Gweni Llwyd, Artist Preswyl presennol Elan Links.


Croeso i bob oedran!

Newyddion

Watershed / Cefndeuddwr nawr ar-lein

02nd Rhagfyr 2023

Os na fyddwch yn cyrraedd ein harddangosfa Watershed / Cefndeuddwr yng Nghanolfan y Celfyddydau Canolbarth Lloegr, gallwch ei wirio ar-lein o hyd! Ymwelodd dros 280,000 o bobl â’r…

Adnodd Addysgiadol Elan Links

11th Hydref 2023

Fel rhan o gynllun Elan Links rydym wedi datblygu adnodd addysgiadol ar gyfer ysgolion yng Nghymru a Lloegr.  Mae’r adnodd hwn yn cynnwys themâu gwahanol sy’n ymwneud â…