Gweithdy galw heibio, 2 Tachwedd 11-3pm

Pa wrthrychau fydd yn dweud wrth bobl yn y dyfodol pwy ydych chi? Yn y gweithdy ymarferol hwn a ysbrydolwyd gan archaeoleg yn yr ardal, byddwn yn defnyddio clai i gerflunio gwrthrychau sy’n bwysig i ni – gan ddychmygu sut y gellir eu darganfod filoedd o flynyddoedd o nawr.

Gweni Llwyd, Artist Preswyl presennol Elan Links.


Croeso i bob oedran!

Newyddion