Mae ceirw Siôn Corn wedi dianc ac maen nhw’n cuddio yng Nghwm Elan dros fis Rhagfyr. Allwch chi ddod o hyd iddyn nhw i gyd?

Codwch fap o’r llwybr o’r Ganolfan Ymwelwyr ac ewch i lawr i Goedwig y Cnwch i chwilio am geirw Siôn Corn. Mae’r daith yn weddol wastad ac yn addas i gadeiriau olwyn a phramiau. Ysgrifennwch eich atebion ar daflen y cwis – gallwch lawrlwytho copi yma a’i argraffu gartref, neu godi un o dderbynfa’r Ganolfan Ymwelwyr.

£2 y plentyn, a chewch rodd Nadolig ar ôl cwblhau’r daflen!

Newyddion

Watershed / Cefndeuddwr nawr ar-lein

02nd Rhagfyr 2023

Os na fyddwch yn cyrraedd ein harddangosfa Watershed / Cefndeuddwr yng Nghanolfan y Celfyddydau Canolbarth Lloegr, gallwch ei wirio ar-lein o hyd! Ymwelodd dros 280,000 o bobl â’r…

Adnodd Addysgiadol Elan Links

11th Hydref 2023

Fel rhan o gynllun Elan Links rydym wedi datblygu adnodd addysgiadol ar gyfer ysgolion yng Nghymru a Lloegr.  Mae’r adnodd hwn yn cynnwys themâu gwahanol sy’n ymwneud â…