Mae ceirw Siôn Corn wedi dianc ac maen nhw’n cuddio yng Nghwm Elan dros fis Rhagfyr. Allwch chi ddod o hyd iddyn nhw i gyd?

Codwch fap o’r llwybr o’r Ganolfan Ymwelwyr ac ewch i lawr i Goedwig y Cnwch i chwilio am geirw Siôn Corn. Mae’r daith yn weddol wastad ac yn addas i gadeiriau olwyn a phramiau. Ysgrifennwch eich atebion ar daflen y cwis – gallwch lawrlwytho copi yma a’i argraffu gartref, neu godi un o dderbynfa’r Ganolfan Ymwelwyr.

£2 y plentyn, a chewch rodd Nadolig ar ôl cwblhau’r daflen!

Newyddion

01st Mawrth 2024

Gyda chalon drom yr ydym yn cyhoeddi y bydd Ystafell De a Gwely a Brecwast Penbont yn cau. Ar ôl ystyriaeth ddwys, mae’r Ymddiriedolaeth wedi gwneud y penderfyniad…