Profwch eich rhesymu dros y Pasg gyda’n Helfa Pasg i blant. Bydd yr antur hwyliog yn dechrau yn y Ganolfan Ymwelwyr ac yn mynd â chi o amgylch Cnwch i ddatrys cod y Pasg. Codwch daflen yr helfa o’r siop anrhegion am £1 a dewch nôl i gasglu’ch gwobr ar y diwedd.

Dylai’r llwybr gymryd tua 40 munud, felly cofiwch fod nôl mewn pryd i gasglu’ch gwobr. Mae’r cwis yn dilyn y Llwybr Glas ac mae’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a phramiau.

£1.00 plant | Dydd Sadwrn 23 – Mawrth Dydd Sul 7 Ebrill

Newyddion