Teithiwch yn ôl mewn amser yn ein diwrnod hanesyddol ymarferol.

Rydym yn defnyddio iard a theatr CARAD am ddau ddiwrnod ar gyfer crefftau sy’n addas ar gyfer y teulu.  Malwch eich blawd eich hun, gwnewch ganhwyllau gyda Gwenynwr o oes Fictoria, peintiwch dapestri gan ddefnyddio paent naturiol a llawer, llawer mwy.  Yn cynnwys Arteology, Wye Willow, History Matters, Vic Pardoe a

Paula Light.

Yn rhad ac am ddim.  Nid oes angen archebu lle.  Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

Lleolaid: CARAD, Stryd y Dwyrain, Rhaeadr, LD6 5ER

Newyddion

Watershed / Cefndeuddwr nawr ar-lein

02nd Rhagfyr 2023

Os na fyddwch yn cyrraedd ein harddangosfa Watershed / Cefndeuddwr yng Nghanolfan y Celfyddydau Canolbarth Lloegr, gallwch ei wirio ar-lein o hyd! Ymwelodd dros 280,000 o bobl â’r…

Adnodd Addysgiadol Elan Links

11th Hydref 2023

Fel rhan o gynllun Elan Links rydym wedi datblygu adnodd addysgiadol ar gyfer ysgolion yng Nghymru a Lloegr.  Mae’r adnodd hwn yn cynnwys themâu gwahanol sy’n ymwneud â…