Crëwch lun lliwgar unigryw o Gwm Elan ar gynfas gyda’r artist lleol, A. K. Skipsey.

Amanda’n dysgu ei phroses i chi gam wrth gam fel y gallwch gyfleu naws a lliwiau bendigedig Cwm Elan.

Mae’r gweithdy anffurfiol hwyliog yma’n ddelfrydol i beintwyr newydd neu’r rhai mwy profiadol. Bydd dull Amanda o arwain yn eich helpu chi i ymlacio a dangos eich creadigrwydd ar ei orau.

Mae’r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau ynghyd â chynfas hyfryd y cewch ei gadw ar ddiwedd y gweithdy.

Bydd yna gyfle i gael egwyl yn ystod y dydd – nid yw cinio’n gynwysedig, ond mae yna gaffi, neu gallwch brynu bwyd yn y siop.

£50 y person

Rhaid bwcio Ffoniwch Amanda i gadw lle: 07964466701

Newyddion

Adnodd Addysgiadol Elan Links

11th Hydref 2023

Fel rhan o gynllun Elan Links rydym wedi datblygu adnodd addysgiadol ar gyfer ysgolion yng Nghymru a Lloegr.  Mae’r adnodd hwn yn cynnwys themâu gwahanol sy’n ymwneud â…

Gŵyl Archaeoleg a Hanes

10th Awst 2023

Cynhaliwyd Gŵyl Archaeoleg a Hanes Cwm Elan y penwythnos diwethaf, penwythnos gwych drwy’r oesoedd. Cafodd yr ymwelwyr, a deithiodd o bob rhan o’r DU i fynychu’r ŵyl, gydag…