22ain Medi 10.30am – 8pm

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae 14 o artistiaid wedi cymryd rhan mewn rhaglen breswylio, gan fyw mewn bwthyn anghysbell yng Nghwm Elan am rhwng un a chwe mis. ‘Drobwynt’ yw’r tro cyntaf y byddant yn dod at ei gilydd, i rannu eu hargraffiadau a gweithio gyda’i gilydd a gyda chymuned ehangach.

Rydym am

-Gynnig cyfle i chi, y gymuned leol ac artistig, weld beth sydd wedi digwydd yn ein rhaglen breswyl dros y chwe blynedd diwethaf.

-Ddod ag artistiaid preswyl y gorffennol ynghyd i ddatgelu eu profiadau unigol a chyfunol yn y tir hwn ac oddi yno.

-Ddechrau sgyrsiau am werth preswyliadau artistiaid a’r celfyddydau mewn cyd-destun gwledig.

Mae gennym nifer cyfyngedig o docynnau cymunedol ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn. Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim gyda bwyd a diodydd yn cael eu darparu. Os oes gennych ddiddordeb mynychu anfonwch neges e-bost at rosie.slay@elanvalley.org.uk neu ffoniwch 01597 821 686.

Hen Dŷ

Hen Dŷ Rhan uchaf Tŷ Hir Llannerch y Cawr yw Hen Dŷ, adeilad rhestredig Gradd II* sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar bymtheg.  Adnewyddwyd yr adeilad ym…

Sleeps
Sleeps 6
Beds
2 bedrooms
Bathrooms
2 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for cycling
Ideal for cycling
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly

6 eiddo wedi’u lleoli mewn 70 milltir sgwâr o dirwedd Cymru, yn barod i chi archwilio.

Cerdded, beicio, syllu ar y sêr neu dim ond ymlacio. Cliciwch ar y botwm isod i ddarganfod beth allwch chi ei wneud yn ystod eich arhosiad heddychlon yng Nghwm Elan.