Ffermdy Penglaneinon

Ffermdy Penglaneinon Mae Ffermdy Penglaneinon yn ffermdy traddodiadol hunanarlwyo a chanddo olygfeydd hyfryd, a fu gynt yn fferm fynyddig waith yn Nghwm Claerwen. Adeiladwyd y ffermdy yn y 19eg ganrif ac fe’i amgylchynir gan goetir, porfa a dolydd gwair traddodiadol. Ceir mynediad ato drwy lwybr serth, tua 0.4 milltir o briffordd Cwm Claerwen a dim ond 6.5 milltir o dref Rhaeadr yw Penglaneinon gyda chyfleusterau lleol megis siopau, caffis, swyddfa bost, amgueddfa a chanolfan hamdden gyda’r pwll nofio.

Mae’r tŷ yn gynnes ac yn groesawgar ac mae ganddo wres canolog drwy gydol ynghyd â llosgwr coed yn yr ystafell fyw gyda choed tân yn cael ei ddarparu. Mae gan yr eiddo hefyd ystafell wely gefail ar y llawr gwaelod ac ystafell gawod. Byddwch yn ymwybodol o’r camau sengl i’r llawr gwaelod.

Wedi’i leoli mewn man diarffordd sy’n edrych dros gronfa ddŵr Caban Coch, Penglaneinon yw’r unig gartref o ran golwg ac mae’n rhoi enciliad perffaith boed hynny am seibiannau cefn gwlad heddychlon, cerdded, gwylio adar neu syllu ar y sêr.

Llety

 • Cysgu: 6
 • Bedrooms: 1 dwbl, 2 dau gwelyau
 • Ystafelloedd ymolchi:  3
 • Ystafelloedd eraill: Cegin, ystafell fyw/fwyta agored fawr
 • Addas i blant: Oes
 • Cyfeillgar i anifeiliaid anwes: Oes

Cyfleusterau

 • Bath
 • Cawod
 • Woodburner
 • Peiriant golchi
 • Oergell
 • Rhewgell
 • TV a sianeli Freeview
 • DVD
 • Mae gwres yn cael ei gynnwys
 • Mae trydan (drwy eneradur) yn cael ei gynnwys
 • Darperir lliain a thywelion
 • Darperir coed tân
 • Safle picnic
 • BBQ
 • Yr ardd gaeëdig
 • Cot teithio a chadair uchel

Cost

Am fanylion ac ymholiadau am gyfnodau byr, cysylltwch â Swyddfa’r Ystad 01597 910449. Diolch.

I weld y tariff ar gyfer Penglaneinon, defnyddiwch y gostyngiad i lawr i ddewis yr eiddo a chlicio “ewch.”

Archebwch nawr

I archebu defnyddiwch y dewisydd mis uwchben y calendr er mwyn dod o hyd i’ch mis dewisol.  Gosodir yr adeilad o ddydd Gwener hyd ddydd Gwener felly mae’r rhifau amlwg yn dynodi pryd y gall y cyfnod rhentu ddechrau.  Caniateir Arhosiad Byr o ddydd Gwener hyd ddydd Llun a dydd Llun hyd ddydd Gwener a gellir eu bwcio ar-lein.  Os oes unrhyw anhawster ffoniwch ni ar 01597 810449  neu ebostiwch info@elanvalleytrust.org  

Nodwch wrth lanw’r wybodaeth ganlynol eich bod yn caniatáu i’ch data personol gael ei gadw. Cedwir y data ar gyfer gwneud y bwcio ac ni rennir neu ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas arall.

Your widget will appear here.

Ffermdy Penglaneinon

Ffermdy Penglaneinon Ffermdy Penglaneinon Mae Ffermdy Penglaneinon yn ffermdy traddodiadol hunanarlwyo a chanddo olygfeydd hyfryd, a fu gynt yn fferm fynyddig waith yn Nghwm Claerwen. Adeiladwyd y ffermdy…

Sleeps
Sleeps 6
Beds
2 bedrooms
Bathrooms
2 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly
Ideal for star gazing
Ideal for star gazing

Hen Dŷ

Hen Dŷ Rhan uchaf Tŷ Hir Llannerch y Cawr yw Hen Dŷ, adeilad rhestredig Gradd II* sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar bymtheg.  Adnewyddwyd yr adeilad ym…

Sleeps
Sleeps 6
Beds
2 bedrooms
Bathrooms
2 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for cycling
Ideal for cycling
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly

6 eiddo wedi’u lleoli mewn 70 milltir sgwâr o dirwedd Cymru, yn barod i chi archwilio.

Cerdded, beicio, syllu ar y sêr neu dim ond ymlacio. Cliciwch ar y botwm isod i ddarganfod beth allwch chi ei wneud yn ystod eich arhosiad heddychlon yng Nghwm Elan.