Gwneud y Mwya o Gwm Elan

Home » Amdanomi » Elan Links: Pobl, Natur, Dŵr » Mwynhau Elan » Gwneud y Mwya o Gwm Elan

Mae hygyrchedd a gweithgareddau hamdden yn ganolog i Gwm Elan ac mae’r cynllun hwn yn ceisio sicrhau bod amrywiaeth o ddefnyddwyr yn gallu defnyddio a mwynhau’r ardal i’r eithaf. Mae’r gwaith sydd eto i’w gwblhau yn cynnwys:

 • Gwelliannau i lwybrau presennol
 • Darpariaeth er mwyn hyrwyddo gwell ymwneud â’r tirwedd a’r dreftadaeth
 • Llwybrau newydd ar gyfer cerdded/rhedeg, seiclo a marchogaeth
 • Canolfannau ymwelwyr “hyb” y tu hwnt i’r Ganolfan Ymwelwyr
 • Hyrwyddo Parc Awyr Agored Tywyll Cwm Elan

Bwriad y cynllun yw caniatau mwy o bobl i ymweld a mwynhau Cwm Elan, gan eu galluogi i werthfawrogi’r tirwedd a’r treftadaeth o’u cwmpas.

Dros y bum mlynedd nesaf byddwn yn sefydlu:

 • Rhwydwaith o lwybrau gwell i gerddwyr, seiclwyr, merlotwyr ac orientiwyr
 • Cyfres o lwybrau newydd, gan gynnwys:
  • llwybr newydd cyntaf Elan wedi’i adeiladu’n bwrpasol ar gyfer seiclo trwy’r coetiroedd
  • rhan newydd i gylchfan Garreg Ddu
  • Dau lwybr ar gyfer cyfeiriadu
  • Deg llwybr cerdded newydd gydag arwyddbyst
 • Tri hwb newydd ar draws Gwm Elan, sy’n rhoi cyfle i deuluoedd i fwynhau oddi wrth y Ganolfan Ymwelwyr.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.

Lawrlwythwch y Cynllyn Mynediad a Hamdden yma.