Mae Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn gyfle prin i ffermio daliad 251.72 hectar (622 erw) (neu oddeutu hynny) yng nghanol Cwm Elan. 

Mae Daliad Blaencoel yn ymestyn i ryw 251.72 hectar (622 erw) (neu o gwmpas y rhain) y mae 45.2 hectar (111.69 acer) (neu o gwmpas y lle hwnnw) wedi’i ffensio mewn “in-bye” ac mae wedi’i leoli rhwng y Garreg Ddu a Chronfeydd Dŵr Claerwen a rhyw 6 milltir i’r de-orllewin o dref farchnad Rhaeadr Gwy.

Tir fferm I’w osod drwy dendre

05th Ionawr 2024

Mae Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn gyfle prin i ffermio daliad 251.72 hectar (622 erw) (neu oddeutu hynny) yng nghanol Cwm Elan.  Mae Daliad Blaencoel yn ymestyn i ryw…

Watershed / Cefndeuddwr nawr ar-lein

02nd Rhagfyr 2023

Os na fyddwch yn cyrraedd ein harddangosfa Watershed / Cefndeuddwr yng Nghanolfan y Celfyddydau Canolbarth Lloegr, gallwch ei wirio ar-lein o hyd! Ymwelodd dros 280,000 o bobl â’r…

Tomenydd Hynafol ac Olion yn y Ddaear

01st Gorffennaf 2023

Mae gan Gwm Elan nifer fawr o safleoedd archeolegol, llawer ond wedi’u cofnodi’n ddiweddar fel rhan o gynllun Elan Links, ac eraill wedi’u darganfod gan wirfoddolwyr tra’n cerdded…