Ffermdy Penglaneinon

Ffermdy Penglaneinon Mae Ffermdy Penglaneinon yn ffermdy traddodiadol hunanarlwyo a chanddo olygfeydd hyfryd, a fu gynt yn fferm fynyddig waith yn Nghwm Claerwen. Adeiladwyd y ffermdy yn y 19eg ganrif ac fe’i amgylchynir gan goetir, porfa a dolydd gwair traddodiadol. Ceir mynediad ato drwy lwybr serth, tua 0.4 milltir o briffordd Cwm Claerwen a dim ond 6.5 milltir o dref Rhaeadr yw Penglaneinon gyda chyfleusterau lleol megis siopau, caffis, swyddfa bost, amgueddfa a chanolfan hamdden gyda’r pwll nofio.

Mae’r tŷ yn gynnes ac yn groesawgar ac mae ganddo wres canolog drwy gydol ynghyd â llosgwr coed yn yr ystafell fyw gyda choed tân yn cael ei ddarparu. Mae gan yr eiddo hefyd ystafell wely gefail ar y llawr gwaelod ac ystafell gawod. Byddwch yn ymwybodol o’r camau sengl i’r llawr gwaelod.

Wedi’i leoli mewn man diarffordd sy’n edrych dros gronfa ddŵr Caban Coch, Penglaneinon yw’r unig gartref o ran golwg ac mae’n rhoi enciliad perffaith boed hynny am seibiannau cefn gwlad heddychlon, cerdded, gwylio adar neu syllu ar y sêr.

Llety

 • Cysgu: 6
 • Bedrooms: 1 dwbl, 2 dau gwelyau
 • Ystafelloedd ymolchi:  3
 • Ystafelloedd eraill: Cegin, ystafell fyw/fwyta agored fawr
 • Addas i blant: Oes
 • Cyfeillgar i anifeiliaid anwes: Oes

Cyfleusterau

 • Bath
 • Cawod
 • Woodburner
 • Peiriant golchi
 • Oergell
 • Rhewgell
 • TV a sianeli Freeview
 • DVD
 • Mae gwres yn cael ei gynnwys
 • Mae trydan (drwy eneradur) yn cael ei gynnwys
 • Darperir lliain a thywelion
 • Darperir coed tân
 • Safle picnic
 • BBQ
 • Yr ardd gaeëdig
 • Cot teithio a chadair uchel

Cost

Am fanylion ac ymholiadau am gyfnodau byr, cysylltwch â Swyddfa’r Ystad 01597 910449. Diolch.

I weld y tariff ar gyfer Penglaneinon, defnyddiwch y gostyngiad i lawr i ddewis yr eiddo a chlicio “ewch.”

Archebwch nawr

I archebu defnyddiwch y dewisydd mis uwchben y calendr er mwyn dod o hyd i’ch mis dewisol.  Gosodir yr adeilad o ddydd Gwener hyd ddydd Gwener felly mae’r rhifau amlwg yn dynodi pryd y gall y cyfnod rhentu ddechrau.  Caniateir Arhosiad Byr o ddydd Gwener hyd ddydd Llun a dydd Llun hyd ddydd Gwener a gellir eu bwcio ar-lein.  Os oes unrhyw anhawster ffoniwch ni ar 01597 810449  neu ebostiwch info@elanvalleytrust.org  

Nodwch wrth lanw’r wybodaeth ganlynol eich bod yn caniatáu i’ch data personol gael ei gadw. Cedwir y data ar gyfer gwneud y bwcio ac ni rennir neu ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas arall.

Your widget will appear here.

Ffermdy Penglaneinon

Ffermdy Penglaneinon Ffermdy Penglaneinon Mae Ffermdy Penglaneinon yn ffermdy traddodiadol hunanarlwyo a chanddo olygfeydd hyfryd, a fu gynt yn fferm fynyddig waith yn Nghwm Claerwen. Adeiladwyd y ffermdy…

Sleeps
Sleeps 6
Beds
2 bedrooms
Bathrooms
2 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly
Ideal for star gazing
Ideal for star gazing

Y Beudy

Y Beudy Rhan isaf Tŷ Hir Llannerch y Cawr yw Y Beudy, adeilad rhestredig Gradd II* sy’n dyddio’n ôl i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Adnewyddwyd yr adeilad ym…

Sleeps
Sleeps 5
Beds
2 bedrooms
Bathrooms
2 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for cycling
Ideal for cycling
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly

Ffermdy Tynllidiart

Ffermdy Tynllidiart Bwthyn fferm ar ei ben ei hun yw Tynllidiart wedi’i leoli ar ochrau’r cwm uwchben gronfa ddŵr Garreg Ddu ac mae wedi ei leoli yng nghanol…

Sleeps
Sleeps 4
Beds
2 bedrooms
Bathrooms
2 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly
Ideal for star gazing
Ideal for star gazing

Hen Dŷ

Hen Dŷ Rhan uchaf Tŷ Hir Llannerch y Cawr yw Hen Dŷ, adeilad rhestredig Gradd II* sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar bymtheg.  Adnewyddwyd yr adeilad ym…

Sleeps
Sleeps 6
Beds
2 bedrooms
Bathrooms
2 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for cycling
Ideal for cycling
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly

6 eiddo wedi’u lleoli mewn 70 milltir sgwâr o dirwedd Cymru, yn barod i chi archwilio.

Cerdded, beicio, syllu ar y sêr neu dim ond ymlacio. Cliciwch ar y botwm isod i ddarganfod beth allwch chi ei wneud yn ystod eich arhosiad heddychlon yng Nghwm Elan.