Ffermdy Tynllidiart

Ffermdy Tynllidiart

Bwthyn fferm ar ei ben ei hun yw Tynllidiart wedi’i leoli ar ochrau’r cwm uwchben gronfa ddŵr Garreg Ddu ac mae wedi ei leoli yng nghanol Cwm Elan.  Ceir mynediad i’r adeilad trwy drac preifat ger Argae Penygarreg ac o dan Ystafell De Penbont, yn ôl ar hyd y gronfa ddŵr i’r adeilad, tua 0.7 milltir o hyd.  Mae Tynllidiart tua 15 munud o Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan ac 8 milltir tu allan i dref Rhaeadr.

Mae’r adeilad yn llawn cymeriad gyda thrawstiau gwreiddiol, canolfuriau o bren, gwaith carreg agored a chilpentan mawr gyda thân llosgi coed.

Mae mewn man diarffordd heb gymdogion agos. O garreg eich drws cewch fynd am dro, heicio, seiclo, gwylio adar, pysgota, seryddiaeth neu hyd yn oed gwneud yr uchod i gyd!

Nid yw’r eiddo wedi’i gysylltu â’r grid ac mae’n cael ei weithredu gan generadur. Nid oes signal ffôn na WiFi yn yr eiddo, sy’n caniatáu i chi gymryd seibiant o dynnu sylw ac ymlacio.

Accommodation

 • Cysgu: 4
 • Ystafelloedd gwely: 1 Gwely maint brenin, 1 gwely gefail (gwely sengl cul)
 • Ystafelloedd ymolchi: 2
 • Ystafelloedd eraill: Cegin-ystafell fwyta, ystafell fyw
 • Addas i blant: Oes
 • Addas ar gyfer anifeiliaid anwes

Facilities

 • Bath
 • Cawod
 • Llosgi coed
 • Oergell
 • Rhiwgell
 • TV a sianeli Freeview
 • DVD
  Ffôn talu
  Llosgi coed
 • Mae gwres yn cael ei gynnwys
 • Mae trydan (drwy eneradur) yn cael ei gynnwys
 • Darperir lliain a thywelion
 • Darperir coed tân
 • Safle picnic
 • Yr ardd gaeëdig
 • Cot teithio a chadair uchel

Cost

Am fanylion ac ymholiadau am gyfnodau byr, cysylltwch â Swyddfa’r Ystad 01597 910449. Diolch.

I weld y tariff ar gyfer Tynllidiart, defnyddiwch y gostyngiad i lawr i ddewis yr eiddo a chlicio “ewch.”

Archebwch Nawr

I archebu defnyddiwch y dewisydd mis uwchben y calendr er mwyn dewis eich mis dewisol.  Mae’r adeilad ar gael o ddydd Sadwrn hyd ddydd Sadwrn felly mae’r rhifau amlwg yn dynodi pryd y gall y cyfnod llogi ddechrau.  Ni ellir bwcio rhan wythnos/arhosiad byr ar-lein ond i wneud ymholiadau ffoniwch 01597 810449 neu ebostiwch info@elanvalleytrust.org.  Os cewch unrhyw anhawster wrth fwcio ffoniwch 01597 810449.

Nodwch wrth lanw’r wybodaeth ganlynol eich bod yn caniatáu i’ch data personol gael ei gadw. Cedwir y data ar gyfer gwneud y bwcio ac ni rennir neu ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas arall.

Your widget will appear here.