Cofnodwr Hanes Llafar Oriau Hyblyg

Home » Cofnodwr Hanes Llafar Oriau Hyblyg

Mae hanesion llafar yn rhan hanfodol o’r prosiect Elan Links; maent yn llawn o ddiddordeb cymdeithasol a hanesyddol lleol A chewch gwrdd â phobl ddiddorol. Mae angen i ni gipio straeon ac atgofion pobl sy’n caru’r lle unigryw hwn p’un a ydynt yn byw neu’n gweithio yma, â chysylltiad teuluol neu ddim ond yn ymweld.

Er mwyn gwneud hyn, mae angen help arnom i gofnodi. Nid yw hyn mor frawychus ag y mae’n swnio gan fod yr offer yn hawdd ei ddefnyddio a byddwch wedi’ch hyfforddi’n llawn i’w ddefnyddio. Mae casglu hanes llafar yn cael sgwrs gyda rhywun, ond cofiwch droi’r recordydd ymlaen yn gyntaf.

Os ydych am gael gwybod mwy am y rôl hon, cysylltwch â Matt Rose ar 01597 811527 neu drwy matt.rose@elanvalley.org.uk