Gweithdy Peintio ar Gynfas – Amanda Skipsey

Gweithdy Peintio ar Gynfas – Amanda Skipsey

location icon
12th March - 12th March 2023, 10:00am - 4:00pm

Crëwch lun lliwgar unigryw o Gwm Elan ar gynfas gyda’r artist lleol, A. K. Skipsey.

Amanda’n dysgu ei phroses i chi gam wrth gam fel y gallwch gyfleu naws a lliwiau bendigedig Cwm Elan.

Mae’r gweithdy anffurfiol hwyliog yma’n ddelfrydol i beintwyr newydd neu’r rhai mwy profiadol. Bydd dull Amanda o arwain yn eich helpu chi i ymlacio a dangos eich creadigrwydd ar ei orau.

Mae’r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau ynghyd â chynfas hyfryd y cewch ei gadw ar ddiwedd y gweithdy.

Bydd yna gyfle i gael egwyl yn ystod y dydd – nid yw cinio’n gynwysedig, ond mae yna gaffi, neu gallwch brynu bwyd yn y siop.

£50 y person

Rhaid bwcio Ffoniwch Amanda i gadw lle: 07964466701