Profiad Awyr Dywyll Cwm Elan

Profiad Awyr Dywyll Cwm Elan

location icon
21st April - 21st April 2023, 7:00pm - 10:00pm

Darganfyddwch awyr dywyll fythgofiadwy Cwm Elan gyda sgwrs ar thema seryddiaeth gan Peter Williamson (FRAS) ac ychydig o syllu ar y sêr

Cyfarfod yn Nhŷ Penbont am fwffe a sgwrs ar thema seryddiaeth gan Pete Williamson (FRAS) ac os bydd yr awyr yn glir, awn i fyny i’r Cwtsh Cosmig, ein safle arsylwi ar ben bryn, i gael syllu ar y sêr.

Rhaid cadw lle gan fod niferoedd yn gyfyngedig. Sylwch, mae’r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer pobl 11 oed a hŷn. Oherwydd natur y lleoliad syllu ar y sêr, dewch â fflachlamp, dillad cynnes a gwisgwch esgidiau cadarn. Cyfarfod yn Nhŷ Penbont am 7yh.

Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac mae’n rhad ac am ddim. Archebwch docynnau yma.