SENSE

SENSE

location icon
21st April - 22nd April 2023, 1:00pm - 9:30pm

Mae mwy i Gwm Elan na’r disgwyl…

Ymunwch â ni am daith o’r synhwyrau yng Nghwm Elan. Ewch ar drywydd Drewdod o’r Gorffennol Elan, gwrandwch ar sain deuawd chwilota Ardal Bicnic ac archwiliwch ein bywyd gwyllt nosol gyda Sorcha Lewis. Penwythnos o brofiadau a digwyddiadau rhad ac am ddim i ddathlu pob un o’r pum synnwyr.

Trwy’r penwythnos

Lleisiau’r Cwm, Arddangosfa sain yn y ganolfan ymwelwyr

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae prosiect Elan Links wedi casglu straeon gan bobl sydd â chysylltiad â Chwm Elan. Bydd yr arddangosfa sain hon yn dod â rhai o’r straeon hyn ynghyd, gyda ffotograffau, cynlluniau ac arteffactau sy’n cyfuno hanes dynol Elan.

Dydd Gwener

1-4pm Taith Gerdded Twrio Sain gydag Ardal Bicnic

7pm Edrychwch ar y sêr mewn parc awyr dywyll

Dydd Sadwrn

10am-4pm Taith Gerdded Twrio Sain gydag Ardal Bicnic

10am- 4pm Drewdod o’r Gorffennol gyda Gary Ball

Dewch i gael profiad ymarferol o arogleuon a theimladau’r gorffennol gyda’n hanesion erchyll ein hunain o Gwm Elan.

11am Taith Gerdded Synnwyr Perffaith gyda Rosie Slay

Mwynhewch holl deimladau’r coedlannau ar y daith gerdded ymwybyddiaeth ofalgar hon.

8pm Creaduriaid y Nos gyda Sorcha Lewis

Am ddim ond bydd angen cadw lle ymlaen llaw ar gyfer rhai digwyddiadau