Home » Stay

Does unman gwell i aros nag yma ar Ystâd Elan os ydych chi’n bwriadu cael arhosiad byr neu wyliau yn Rhaeadr a Chwm Elan!

Cliciwch y categorïau isod a darganfod yr eiddo gorau ar gyfer eich anghenion.

Hen Dŷ

Hen Dŷ Rhan uchaf Tŷ Hir Llannerch y Cawr yw Hen Dŷ, adeilad rhestredig Gradd II* sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar bymtheg.  Adnewyddwyd yr adeilad ym…

Sleeps
Sleeps 6
Beds
2 bedrooms
Bathrooms
2 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for cycling
Ideal for cycling
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly

Y Beudy

Y Beudy Rhan isaf Tŷ Hir Llannerch y Cawr yw Y Beudy, adeilad rhestredig Gradd II* sy’n dyddio’n ôl i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Adnewyddwyd yr adeilad ym…

Sleeps
Sleeps 5
Beds
2 bedrooms
Bathrooms
2 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for cycling
Ideal for cycling
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly

Ffermdy Penglaneinon

Ffermdy Penglaneinon Ffermdy Penglaneinon Mae Ffermdy Penglaneinon yn ffermdy traddodiadol hunanarlwyo a chanddo olygfeydd hyfryd, a fu gynt yn fferm fynyddig waith yn Nghwm Claerwen. Adeiladwyd y ffermdy…

Sleeps
Sleeps 6
Beds
2 bedrooms
Bathrooms
2 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly
Ideal for star gazing
Ideal for star gazing

Ffermdy Tynllidiart

Ffermdy Tynllidiart Bwthyn fferm ar ei ben ei hun yw Tynllidiart wedi’i leoli ar ochrau’r cwm uwchben gronfa ddŵr Garreg Ddu ac mae wedi ei leoli yng nghanol…

Sleeps
Sleeps 4
Beds
2 bedrooms
Bathrooms
2 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly
Ideal for star gazing
Ideal for star gazing

Ty Penbont Gwely a Brecwast

Ty Penbont Gwely a Brecwast Wedi’i leoli yng nghanol Ystâd Cwm Elan, mae Tŷ Penbont yn cynnig seibiant perffaith i ffwrdd o fwrlwm bob dydd. P’un a’i am…

Sleeps
Sleeps 11
Beds
5 bedrooms
Bathrooms
CY - Ensuite rooms bathrooms
Board
CY - B&B
Ideal for cycling
Ideal for cycling
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly

Byncws Cwm Clyd

Our spacious, purpose-built group accommodation has all you need to make the most of your stay in the Elan Valley

Sleeps
Sleeps 21
Beds
6 bedrooms
Bathrooms
3 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for cycling
Ideal for cycling
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly
Ideal for star gazing
Ideal for star gazing

6 eiddo wedi’u lleoli mewn 70 milltir sgwâr o dirwedd Cymru, yn barod i chi archwilio.

Cerdded, beicio, syllu ar y sêr neu dim ond ymlacio. Cliciwch ar y botwm isod i ddarganfod beth allwch chi ei wneud yn ystod eich arhosiad heddychlon yng Nghwm Elan.