Y Beudy

Rhan isaf Tŷ Hir Llannerch y Cawr yw Y Beudy, adeilad rhestredig Gradd II* sy’n dyddio’n ôl i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Adnewyddwyd yr adeilad ym 1999 gan gadw llawer o’r nodweddion traddodiadol ac sydd bellach yn cael ei ddefnyddio fel dau uned hunan arlwyol sef yr uchaf – Hen Dŷ a’r isaf – Y Beudy.

Lleolir Tŷ Hir Llannerch y Cawr ger cronfa ddŵr Dôl y Mynach yng Nghwm Claerwen a cheir mynediad hawdd i brif ffordd Cwm Claerwen. Mae’r eiddo ond 7 milltir y tu allan i dref Rhaeadr Gwy, tua 4.5 milltir o Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan a 6 milltir o ystafelloedd te Tŷ Penbont.

Yn hanesyddol mi fuasai rhan Y Beudy yn y Tŷ hir wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer da byw gan ychwanegu y llawr cyntaf yn ddiweddarach yn yr unfed ganrif ar bymtheg neu’n gynnar yn yr ail ganrif ar bymtheg. Mae Y Beudy yn cynnwys nodweddion dilys trawiadol megis lloriau o goblau a fflagenni, nenfydau â thrawstiau, ystrwythurau o bren a hyd yn oed ystlumod yn y to! Nid yw’r eiddo wedi’i gysylltu â’r grid ac mae’n cael ei weithredu gan generadur. Nid oes signal ffôn na WiFi yn yr eiddo, sy’n caniatáu i chi gymryd seibiant o dynnu sylw ac ymlacio.

*Noder bod y lloriau yn anwastad oherwydd y coblau ac felly yn llai addas ar gyfer yr ifanc a’r eiddil.

Yn ystod mis Gorffennaf ac Awst, gall yr ystlumod fod yn aflonyddgar iawn gyda synau crafu a llawer o hedfan yn ôl ac ymlaen.

Llety

 • Cysgu: 3-5
 • Ystafelloedd gwely: 1 (gyda gwely-maint-brenin ac gwely-sengl), gwely-soffa mewn ystafell fyw
 • Ystafelloedd ymolchi: 2
 • Ystafelloedd eraill:  Kitchen, large dining and living room
 • Addas i blant: Dim
 • Cyfeillgar i anifeiliaid anwes: Oes

Cyfleusterau

 • Bath
 • Cawod
  Peiriant golchi
 • Oergell
 • Rhiwgell
 • TV a sianeli Freeview
 • DVD
  Ffôn talu
 • Mae gwres yn cael ei gynnwys
 • Mae trydan (drwy eneradur) yn cael ei gynnwys
 • Darperir lliain a thywelion
 • Safle picnic
 • Cot teithio a chadair uchel
 • Yr ardd gaeëdig

Cost

Am fanylion ac ymholiadau am gyfnodau byr, cysylltwch â Swyddfa’r Ystad 01597 910449. Diolch.

I weld y tariff ar gyfer Y Beudy, defnyddiwch y gostyngiad i lawr i ddewis yr eiddo a chlicio “ewch.”

Archebwch nawr

I archebu defnyddiwch y dewisydd mis uwchben y calendr er mwyn dod o hyd i’ch mis dewisol.  Gosodir yr adeilad o ddydd Gwener hyd ddydd Gwener felly mae’r rhifau amlwg yn dynodi pryd y gall y cyfnod rhentu ddechrau.  Caniateir Arhosiad Byr o ddydd Gwener hyd ddydd Llun a dydd Llun hyd ddydd Gwener a gellir eu bwcio ar-lein.  Os oes unrhyw anhawster ffoniwch ni ar 01597 810449  neu ebostiwch info@elanvalleytrust.org  

Nodwch wrth lanw’r wybodaeth ganlynol eich bod yn caniatáu i’ch data personol gael ei gadw. Cedwir y data ar gyfer gwneud y bwcio ac ni rennir neu ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas arall.

Your widget will appear here.

Y Beudy

Y Beudy Rhan isaf Tŷ Hir Llannerch y Cawr yw Y Beudy, adeilad rhestredig Gradd II* sy’n dyddio’n ôl i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Adnewyddwyd yr adeilad ym…

Sleeps
Sleeps 5
Beds
2 bedrooms
Bathrooms
2 bathrooms
Board
CY - Self-catering
Ideal for cycling
Ideal for cycling
Ideal for walking
Ideal for walking
Pet friendly
Pet friendly

6 eiddo wedi’u lleoli mewn 70 milltir sgwâr o dirwedd Cymru, yn barod i chi archwilio.

Cerdded, beicio, syllu ar y sêr neu dim ond ymlacio. Cliciwch ar y botwm isod i ddarganfod beth allwch chi ei wneud yn ystod eich arhosiad heddychlon yng Nghwm Elan.