Elan Links a Chanolfan Gelfyddydau Canolbarth Lloegr yn cyflwyno arddangosfa am hanes a dyfodol ein dŵr

Elan Links a Chanolfan Gelfyddydau Canolbarth Lloegr yn cyflwyno arddangosfa am hanes a dyfodol ein dŵr

03rd Gorffennaf 2023

Zillah Bowes, Bethan ‘Frondorddu’ a Ruby (portread lloergan) o’r gyfres Green Dark (2021). Print math C, 62 x 87 x 4cm.

Mae Elan Links a Chanolfan Gelfyddydau Canolbarth Lloegr yn cyflwyno Watershed, arddangosfa grŵp sy’n edrych ar hanes, tirwedd a diwylliant Cwm Elan yng nghanolbarth Cymru.

Ar ddiwedd 19eg ganrif, arweiniodd dŵr anniogel at glefyd eang yn ninas ddiwydiannol gynyddol Birmingham. Pasiwyd Deddf Seneddol, gan alluogi i Adran Ddŵr Corfforaeth Birmingham brynu Cwm Elan yn orfodol. Crëwyd cyfres o gronfeydd dŵr trwy adeiladu argae yn afonydd Elan a Chlaerwen, a gorfodwyd dros 100 o drigolion Cwm Elan i symud.

Mae Watershed yn cyflwyno ymatebion artistig i’r newid dadleuol hwn i dir Cymru, y cysylltiadau rhwng y ddwy dirwedd nodedig hyn, a’r rhan y mae pobl yn ei chwarae yng nghydbwysedd natur.

Mae’r arddangosfa’n rhychwantu cyfryngau, gan gynnwys ffotograffiaeth, sain, ffilm a phaentio. Mae’n casglu deunydd o archif Elan Links, gan gynnwys llyfr o ysgythriadau gan brif beiriannydd adeiladu’r argae Eustace Tickell, a roddwyd ar waith i gipio’r dyffryn cyn iddo gael ei orlifo.

Cymerodd yr artistiaid dan sylw ran mewn rhaglen breswyl unigryw dan arweiniad Elan Links, gan gynnwys gwaith gan yr artist Rowena Harris a wnaed yng ngwanwyn 2023 yn ystod eu cyfnod preswyl gydag Elan Links a MAC.

Cynhelir yr arddangosfa yn MAC ym Mirmingham, ac fe’i cyflwynir yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae Watershed yn agor ar 28ain Mehefin ac fe’i cynhelir tan 5ed Tachwedd 2023, yn y Teras a’r Oriel Gymunedol yng Nghanolfan Gelfyddydau Canolbarth Lloegr. Am fwy o wybodaeth am ein digwyddiadau ac allgymorth ym Mirmingham cliciwch yma.