Cyfeillion Cwm Elan

Mae cydweithio gyda gwirfoddolwyr yn ganolog i lwyddiant rhaglen Cysylltiadau Elan. Cynigir cyfleoedd ar draws rhychwant eang o swyddogaethau, gan gynnwys cadwraeth, archifo, arolygon cyflwr ynghyd â digwyddiadau. Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar ddatlbygiad y strategaeth gwirfoddoli, ac fe fydd yn cynyddu’r nifer a’r amrywiaeth o bobl a fydd yn cyfrannu a phrofi Cwm Elan fel gwirfoddolwyr.

O fewn y prosiect , mae yna amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli.  Maent yn cynnwys:

Treftadaeth naturiol

 • Cadwraeth
 • Gwahanol mathau o rheoli’r tir
 • Adfer cynefinoedd
 • Monitro bioamrywiol

Treftadaeth diwylliannol

 • Cofnodwyr hanes ar lafar
 • Ymchwilio ac archifio
 • Rheoli’r casgliadau

Treftadaeth adeiledd a hynafol

 • Gwirfoddolwyr arolygu cyflwr
 • Gweithgareddau a digwyddiadau

Gweithgareddau a digwyddiadau

 • Teithiau cerdded ac arweinwyr digwyddiadau
 • Cefnogaeth ar gyfer y digwyddiadau
 • Marchnata a thynnu lluniau

Dros gyfnod y prosiect, fe fyddwn yn hyrwyddo’r gwahanol gyfleoedd a fydd ar gael ar gyfer gwirfoddoli.  I ddarganfod mwy ac i gofnodi’ch diddordeb, ewch i’n tudalen cymrwch ran.

Lawrlwythwch manylion y prosiect.

Lawrlwythwch y Polisi Gwirfoddoli yma.