Profiad ac Addysg

Home » Amdanomi » Elan Links: Pobl, Natur, Dŵr » Profiad ac Addysg

Mae Cwm Elan yn darparu cyfleoedd trawiadol a chyfleoedd addysg mewn lleoliad unigryw.

Bydd cynllun Cysylltiadau Elan yn darparu cyfleoedd i bobl brofi Cwm Elan trwy wirfoddoli, yn ogystal ag addysg a hyfforddiant.

Cyfeillion Cwm Elan

Byddwn yn cynyddu’r cyfleoedd i bobl brofi a chyfrannu i Gwm Elan fel gwirfoddolwyr.

Buddsoddi yng Nghwm Elan

Byddwn yn darparu cyfres o gyrsiau hyfforddi sy’n cynnig cyfleoedd rhagarweiniol a dilyniant i ddysgu mewn coetiroedd a’r dirwedd ehangach.

Galluogi a grymuso Cwm Elan

Byddwn yn darparu 20 o ddiwrnodau gweithgarwch pwrpasol bob blwyddyn, yn arbennig o anelu at bobl a fyddai’n elwa o gymorth i gael mynediad i Gwm Elan.

Profiad o Gwm Elan

Byddwn yn annog pobl o ardal Birmingham i gysylltu â Chwm Elan, gan gynnig pecynnau llety a chefnogaeth arall.

Cyswllt Tap Into It

Byddwn yn datblygu gweithgareddau a digwyddiadau, fel rhan o raglen addysg allgymorth, i ennyn diddordeb ysgolion a chymunedau yn lleol ac yn Birmingham i hyrwyddo stori ddŵr Cwm Elan.

Chwaraewch Eich Rhan

Gydol y prosiect ceir nifer o gyfleoedd i wirfoddoli, gan gynnwys:

  • Teithiau cerdded ac arweinwyr gweithgareddau
  • Cefnogi digwyddiadau a stiwardio
  • Marchnata a ffotograffiaeth