Aelwyd a Chartref

Aelwyd a Chartref

location icon
23rd August - 24th August 2023, 10:30am - 3:30pm

Teithiwch yn ôl mewn amser yn ein diwrnod hanesyddol ymarferol.

Rydym yn defnyddio iard a theatr CARAD am ddau ddiwrnod ar gyfer crefftau sy’n addas ar gyfer y teulu.  Malwch eich blawd eich hun, gwnewch ganhwyllau gyda Gwenynwr o oes Fictoria, peintiwch dapestri gan ddefnyddio paent naturiol a llawer, llawer mwy.  Yn cynnwys Arteology, Wye Willow, History Matters, Vic Pardoe a

Paula Light.

Yn rhad ac am ddim.  Nid oes angen archebu lle.  Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

Lleolaid: CARAD, Stryd y Dwyrain, Rhaeadr, LD6 5ER