Gweithdy Mapiau Barddoniaeth

location icon
17th June - 17th June 2023, 11:00am - 1:00pm

Ymunwch â’r artist, Lee Mackenzie, i gynnal gweithdy cerdded ac ysgrifennu creadigol yng Nghwm Elan.

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei gynnal ar daith gerdded o amgylch seilwaith y gronfa ddŵr cyn ail-ymgynnull yn Nhŷ Penbont am luniaeth.

Bydd cyfranogwyr yn ymateb i anogaeth ac ymarferion bach yn eu lle, gan gasglu eu meddyliau am yr amgylchedd a’r seilwaith. Bydd yr ymatebion hyn wedyn yn sail i weithdy ysgrifennu a/neu gyfres o gyfweliadau wedi’u recordio rhwng cyfranogwyr, gan adlewyrchu ar y cronfeydd dŵr a thaith y dŵr.

Yn dilyn y gweithdai hyn a gyda chydsyniad y cyfranogwyr, byddwn yn defnyddio eu hymatebion creadigol o fewn map barddoniaeth traphont ddŵr Cwm Elan. Bydd y rhain yn cael eu cyfeirio’n llawn.

Archebwch yma