Noson Awyr Dywyll a Lansio Llyfr

Noson Awyr Dywyll a Lansio Llyfr

location icon
25th November - 25th November 2023, 6:30pm

25ain Tachwedd 2023

Cyrraedd am 6.30pm

Ymunwch â ni yn Nhŷ Penbont lle byddwn yn ymuno â Dani Robertson, Swyddog Awyr Dywyll Parc Cenedlaethol Eryri am noson arbennig iawn yn dathlu awyr dywyll a lansiad ei llyfr newydd, ‘All Through the Night’.

Ar ôl bwffe, bydd Dani yn siarad am ei brwdfrydedd dros awyr dywyll syfrdanol Cymru a’i gwaith diflino wrth godi ymwybyddiaeth o’r adnodd gwerthfawr hwn, gan rannu’r cyffro a’r antur y mae hi wedi’i ddarganfod y tu allan pan fydd pawb arall yn cael eu cuddio yn y gwely. Fel cymdeithas rydym wedi cau ein llenni i’r tywyllwch, ond bydd Dani yn eich annog trwy ei sgwrs i fynd allan yno a mwynhau’r awyr nos. Cyfarfod yn Nhŷ Penbont

Yn 2022, enillodd hi Wobr Amddiffynnwr Awyr Dywyll gan DarkSky International (a elwid gynt yn International Dark Sky Association). Dydych chi ddim eisiau colli’r digwyddiad hwn. Mae archebu lle yn hanfodol gan fod lleoedd yn gyfyngedig