Noson Wybren Dywyll yn Nhŷ Penbont

Noson Wybren Dywyll yn Nhŷ Penbont

location icon
25th February - 25th February 2023, 6:30pm - 9:30pm

Dewch i ddathlu Wythnos Wybren Dywyll Rhyngwladol Cymru gyda digwyddiad arbennig yn Nhŷ Penbont.  Ar ôl lluniaeth ysgafn, ymunwch â Thîm Wybren Dywyll Cwm Elan wrth iddynt siarad am Barc Wybren Dywyll Rhyngwladol Cwm Elan ynghyd â’r pethau i’w gweld yn yr wybren dywyll yn ystod y gwanwyn.  Os bydd yr wybren yn glir, fe fyddwn yn mynd i fyny i’r Cosmic Cwtsh, sef ein cysgodfan seryddiaeth,  er mwyn syllu ar y sêr.  Mae’r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr.  Mae’r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer pobl o oed 10 i fyny.  £12 y person – mae’n hanfodol i archebu lle.  Man cyfarfod yn Nhŷ Penbont.