Pori Cadwraethol yng Nghoedwigoedd Glaw Tymherus Cwm Elan

Pori Cadwraethol yng Nghoedwigoedd Glaw Tymherus Cwm Elan

location icon
25th June - 25th June 2024, 10:30am - 3:00pm

Ymunwch â ni yng Nghwm Elan i ddarganfod ychydig mwy am y gwaith pori cadwraethol a wnaed gan Brosiect LIFE y Goedwig Law Geltaidd a phartneriaid. Sylwch y bydd rhan o’r digwyddiad yn cynnwys taith gerdded dywysedig o anhawster cymedrol, tua 2km o hyd. O ganlyniad, dylai mynychwyr wisgo’n briodol.

Darperir cinio am ddim i fynychwyr, a dylid nodi unrhyw ofynion dietegol wrth archebu lle ar y cwrs.