Weithdy Gwneud Baneri

Weithdy Gwneud Baneri

location icon
01st June - 01st June 2023, 10:00am - 4:00pm

Ymunwch ag Amanda Skipsey am Weithdy Gwneud Baneri bach yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan.

Dewch i greu baneri lliwgar, ffynci o gerdyn. Gallwch ychwanegu enwau neu ddod â’ch lluniau eich hunain i’w hychwanegu, a bydd digonedd o gardiau lliwgar i’w dewis.

£5 y person; oedolion a phlant. Rhaid bwcio, ffoniwch Amanda ar: 07964466701