Ymunwch â Sorcha Lewis, sy’n frwd dros fywyd gwyllt lleol i ddysgu am ryfeddodau ein bywyd gwyllt nosol. Bydd Sorcha yn archwilio gyda chi fyd nos hynod ddiddorol ein gwyfynod, ystlumod, tylluanod, mamaliaid a sut y gallwch ddarganfod mwy am y rhywogaethau mwy swil a gwibiog hyn.

Byddwn yn mynd am dro gyda’r cyfnos, gan ddefnyddio datguddwyr ystlumod a’n synhwyrau ein hunain i weld beth allwn ni ei ddarganfod yng nghoedwig Cnwch y tu ôl i Bentref Elan. Yn ôl yn y cynhesrwydd, byddwn yn edrych ar ffilm trailcam wrth i Sorcha esbonio mwy am y creaduriaid hynod ddiddorol hyn a’u cynefinoedd.

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim, ond mae angen archebu lle ymlaen llaw. Archebwch yma.

Newyddion