Pob dydd Mawrth rhwng 25 Gorffennaf a 29 Awst.

Ymunwch â’n Gofalwyr ar gyfer un o Ddiwrnod Agored yr Argae – cyfle i fentro’r tu fewn i Argae Pen y Garreg ac i fyny i’r tŵr canolog.

Cerddwch trwy’r argae yn eich pwysau eich hunan, cyn dod allan i’r platfform canolog lle cewch edrych i lawr dros wal yr argae – a dysgu am gamp beirianegol creu Elan.

Argymhellir bwcio, naill ai ar lein neu yn siop y Ganolfan Ymwelwyr. Dewch â’r dderbynneb o’r siop wrth brynu ar y diwrnod. Gallwch dalu wrth yr argae, ond rhaid i chi fod â’r arian cywir ar gyfer eich grŵp

£5.00 y oedolyn, £1 y dan 18 oed (half the proceeds go to WaterAid)

25 Gorffennaf 1.00pm – 3.00pm

1, 8, 15, 22, 29 Awst 1.00pm – 4.00pm

Newyddion