Dydd Mawrth 3ydd Ionawr 2023, 10.30am-1pm, Ystafelloedd Te Penbont, AM DDIM

https://www.eventbrite.co.uk/e/elan-valley-new-year-plant-hunt-tickets-477979789417

Dysgwch fwy am blanhigion brodorol gydag arbenigwr a chofnodwch blanhigion blodeuol i helpu BSBI i fonitro sut mae planhigion yn ymateb i newid hinsawdd

Bob blwyddyn mae grwpiau o wirfoddolwyr yn mynd allan yn ystod dyddiau cyntaf y flwyddyn newydd i weld pa blanhigion sy’n blodeuo. Mae’r wybodaeth hon yn helpu BSBI i ddeall sut mae planhigion yn ymateb i hinsawdd sy’n newid. Eleni dewch i gwrdd â Fiona Gormesall, Swyddog Treftadaeth Genedlaethol Elan Links, i chwilio am fywyd planhigion Cwm Elan a gweld faint o blanhigion sydd yn eu blodau. Darperir lluniaeth.

Newyddion

Watershed / Cefndeuddwr nawr ar-lein

02nd Rhagfyr 2023

Os na fyddwch yn cyrraedd ein harddangosfa Watershed / Cefndeuddwr yng Nghanolfan y Celfyddydau Canolbarth Lloegr, gallwch ei wirio ar-lein o hyd! Ymwelodd dros 280,000 o bobl â’r…

Adnodd Addysgiadol Elan Links

11th Hydref 2023

Fel rhan o gynllun Elan Links rydym wedi datblygu adnodd addysgiadol ar gyfer ysgolion yng Nghymru a Lloegr.  Mae’r adnodd hwn yn cynnwys themâu gwahanol sy’n ymwneud â…