Ymunwch â’r artist, Lee Mackenzie, i gynnal gweithdy cerdded ac ysgrifennu creadigol yng Nghwm Elan.

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei gynnal ar daith gerdded o amgylch seilwaith y gronfa ddŵr cyn ail-ymgynnull yn Nhŷ Penbont am luniaeth.

Bydd cyfranogwyr yn ymateb i anogaeth ac ymarferion bach yn eu lle, gan gasglu eu meddyliau am yr amgylchedd a’r seilwaith. Bydd yr ymatebion hyn wedyn yn sail i weithdy ysgrifennu a/neu gyfres o gyfweliadau wedi’u recordio rhwng cyfranogwyr, gan adlewyrchu ar y cronfeydd dŵr a thaith y dŵr.

Yn dilyn y gweithdai hyn a gyda chydsyniad y cyfranogwyr, byddwn yn defnyddio eu hymatebion creadigol o fewn map barddoniaeth traphont ddŵr Cwm Elan. Bydd y rhain yn cael eu cyfeirio’n llawn.

Archebwch yma

Newyddion

Adnodd Addysgiadol Elan Links

11th Hydref 2023

Fel rhan o gynllun Elan Links rydym wedi datblygu adnodd addysgiadol ar gyfer ysgolion yng Nghymru a Lloegr.  Mae’r adnodd hwn yn cynnwys themâu gwahanol sy’n ymwneud â…

Gŵyl Archaeoleg a Hanes

10th Awst 2023

Cynhaliwyd Gŵyl Archaeoleg a Hanes Cwm Elan y penwythnos diwethaf, penwythnos gwych drwy’r oesoedd. Cafodd yr ymwelwyr, a deithiodd o bob rhan o’r DU i fynychu’r ŵyl, gydag…