Mae ein hartist preswyl, Rowena Harris, wedi datblygu gwaith celf sain sy’n hygyrch i flinder o amgylch Argae Caban Coch.

Cynhaliwyd preswyliad Rowena y gwanwyn hwn, ac mae’n breswyliad dwy ran, a gynhelir gan Elan Links, a Chanolfan Gelfyddydau Canolbarth Lloegr ym Mirmingham. Ysbrydolwyd gwaith Rowena gan system rheoli dŵr ac ynni Cwm Elan mewn perthynas â blinder sy’n newid bywyd. Caiff ei lefaru o safbwynt dŵr, mae’n cymryd ysbrydoliaeth o arferion cyflymdra ar gyfer blinder a phreswyliad amgen radical y gofod a’r amser a ddaw o fyw gyda blinder.

Mae Crip Body of Water ar gael i wrando trwy Spotify, a gellir dod o hyd i fanylion llawn y gwaith, gan gynnwys y dewis o lwybrau gwrando, lleoliadau a chanllawiau hygyrchedd sy’n hygyrch i flinder, yma.

Arweinlyfr Cymraeg (modd tywyll) (modd ysgafn)

Mae’r sain yn gyfuniad o’r Gymraeg a Saesneg.

Gellir gweld trosolwg o’r lleoliadau gwrando ar y map isod.

Llwybr Sain ar gyfer Blinder

17th Gorffennaf 2023

Mae ein hartist preswyl, Rowena Harris, wedi datblygu gwaith celf sain sy’n hygyrch i flinder o amgylch Argae Caban Coch. Cynhaliwyd preswyliad Rowena y gwanwyn hwn, ac mae’n…

Tomenydd Hynafol ac Olion yn y Ddaear

01st Gorffennaf 2023

Mae gan Gwm Elan nifer fawr o safleoedd archeolegol, llawer ond wedi’u cofnodi’n ddiweddar fel rhan o gynllun Elan Links, ac eraill wedi’u darganfod gan wirfoddolwyr tra’n cerdded…