Galw am wirfoddolwyr:  gweithdai hyfforddiant mewn archeoleg mis Mehefin 2023.

Galw am wirfoddolwyr:  gweithdai hyfforddiant mewn archeoleg mis Mehefin 2023.

17th Mai 2023

Mae Elan Links mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys yn cynnig cyflwyniad chwe diwrnod ar archeoleg yr ucheldir i wirfoddolwyr fel paratoad ar gyfer y cloddiadau cymunedol a bwriedir eu cynnal yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Fe fydd yr hyfforddiant rhad ac am ddim yn digwydd yng Nghanolfan Ymwelwyr Dŵr Cymru o 10yb hyd 4yp ac yn cynnwys cinio a lluniaeth.

7/6/23 – Cyflwyniad:  Beth yw archeolegwr?  Sut mae archeolegwyr yn gwybod ble i gloddio?  A sut ydych yn cydosod cloddiad archeolegol?  Offer llaw.

8/6/23 – sut mae safleoedd archeolegol yn cael eu ffurfio a sut i adnabod a chloddio’r stratigraffeg yn y drefn gywir.

14/6/23 – Cyd-destun a chofnodi:  pa bethau sy’n cael eu cofnodi a pham mae’n bwysig i wneud hynny?

15/6/23 – Gwneud cofnod:  cynllunio, tynnu llun a ffotograffio yn yr oes ddigidol.

19/6/23 – Darganfyddiadau ac arteffactau:  adferiad, symud a chofnodi gyda phwysigrwydd cyd-destun.

20/6/23 – Archeoleg yng Nghwm Elan a manylion safle-penodol:  anheddau canoloesol anghyfannedd, llwyfannau tai ac archeoleg yr ucheldir.

Mae llefydd yn brin, am ffurflen gais a rhagor o fanylion cysylltwch â Gary Ball, Swyddog Archeoleg a Threftadaeth ar gary-ball@elanvalley.org.uk