Tir fferm I’w osod drwy dendre

Tir fferm I’w osod drwy dendre

20th Mawrth 2024

Mae Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn cynnig cyfle prin i rentu 348 erw (neu tua) ar Ystâd Elan. 

Mae Cynefin Ddefaid Tŷ Mawr yn ymestyn i ryw 140.80 hectar (347.90 erw) o borfa barhaol heb derfyn sy’n ffinio â Thir Comin Cwmdauddwr ac mae wedi’i leoli ym mhen gogleddol Cronfa Ddŵr Graig Goch ger Ffordd Mynydd Aberystwyth a thua 5 milltir o dref farchnad Rhaeadr. Mae gan y cynefin ddefaid agored hwn gorlannau trin defaid efo mynediad uniongyrchol i gerbydau oddi ar Ffordd Mynydd Aberystwyth.  Mae’r daliad yn gorwedd yn gyfan gwbl o fewn yr ardal a ddynodir yn “Llai Ffafriol” gan gynnwys dynodiadau fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac Ardal Gwarchodaeth Arbennig.

Mae’r daliad yn cael ei gynnig i’w osod mewn grym o 13 Mai 2024 fel Tenantiaeth Busnes Fferm o dan ddarpariaethau Deddf Tenantiaethau Amaethyddol 1995.

Bydd y daliad ar gael i’w weld drwy apwyntiad yn unig.   Mae’r tendrau’n cau ar 12:00 hanner dydd ddydd Mawrth 9 Ebrill 2024.

Cysylltwch â Swyddfa Ystad Elan am ragor o wybodaeth neu i drefnu ymweliad.